Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Lager onderwijs - ICT - Algemeen

Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.

Voor het lager onderwijs zijn er enkel eindtermen voor het einde van de basisschool.

Wat zijn ontwikkelingsdoelen?

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.

In het kleuteronderwijs zijn er enkel ontwikkelingsdoelen voor het einde van de kleuterschool.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over eindtermen en ontwikkelingsdoelen vindt u in de regelgeving en in de rubriek veel gestelde vragen in het basisonderwijs. Meer informatie over de definitie van de eindtermen kunt u in de officiŽle tekst met de definitie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsdoelen terugvinden.

Besluit Vlaamse regering

De eindtermen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 27.05.1997 en in het decreet basisonderwijs.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017