Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Lager onderwijs - ICT - Extra

Achtergrondinformatie over de leergebiedoverschrijdende en de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen en eindtermen ict

Een goede integratie van ict in het onderwijs steunt op een evenwichtige inzet van vier bouwstenen:

Bij de invoering van ict in het onderwijs is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de aanschaf van hardware en educatieve programmaís (technische bouwstenen).
Maar effectief en efficiŽnt gebruik van ict vereist bovenal aandacht voor de vragen van leraren die er in de praktijk mee werken (zie ook faq). Hoe wordt ict ingepast in een onderwijsvisie en welke deskundigheid is er nodig voor een doelmatig gebruik (sociale bouwstenen)?
 
Door in onderlinge samenhang aandacht te besteden aan technische en sociale bouwstenen, neemt de kans toe dat investeringen in hardware, programmatuur en content het gewenste rendement opleveren. Daarvoor is leiderschap van de schooldirectie nodig, en meer samenwerking tussen leraren als het gaat om het delen van kennis en praktijkervaringen.

Extra informatie

Algemeen:

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs: informatie voor de onderwijspraktijk

ICT:

Ict-competenties in het basisonderwijs. Via ict-integratie naar ict-competentie

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017