Curriculum - site van de Vlaamse overheid


 

Lager onderwijs - Leren leren - Leergebiedoverschrijdende eindtermen

Eindtermen

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.
2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.
5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding:
  • hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren
  • hun eigen leerproces controleren en bijsturen
6. Houdingen en overtuigingen
De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:
  • nauwkeurigheid
  • efficiŽntie
  • wil tot zelfstandigheid
  • voldoende zelfvertrouwen
  • voldoende weerbaarheid
  • houding van openheid
  • kritische zin

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017