Curriculum - site van de Vlaamse overheid


 

Lager onderwijs - Sociale vaardigheden - Leergebiedoverschrijdende eindtermen

1. Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen

1.1 De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.
1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
1.8 De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.
1.9 De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.


2. Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies

2.

De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.


3. Sociale vaardigheden - domein samenwerking

3.

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017