Curriculum - site van de Vlaamse overheid


 

Buitengewoon onderwijs
Overzicht buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een ge´ndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven. Deze selectie is een fase in de handelingsplanning.

Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:

  • de ontwikkelingsdoelen die voor een bepaald onderwijstype of een bepaalde opleidingsvorm zijn vastgelegd;
  • de eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs of het gewoon secundair onderwijs;
  • de ontwikkelingsdoelen die voor andere onderwijstypes of een andere opleidingsvorm zijn vastgelegd.

De doelenselectie wordt vastgelegd in het handelingsplan. Het handelingsplan vermeldt ook hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt ge´ntegreerd. Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en indien mogelijk met de ouders.

 

Buitengewoon onderwijs: ontwikkelingsdoelen, uitgangspunten en opleidingsprofielen

buitengewoon basisonderwijs

Ontwikkelingsdoelen

Veelgestelde vragen

Meer informatie over eindtermen en ontwikkelingsdoelen vindt u in de regelgeving en in de rubriek veelgestelde vragen in verband met eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het Basisonderwijs.