Curriculum - site van de Vlaamse overheid


 

Buitengewoon lager onderwijs Type 8 - ICT - Algemeen

Ontwikkelingsdoelen

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een ge´ndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven. Deze selectie is een fase in de handelingsplanning.

Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:
  • de ontwikkelingsdoelen die voor een bepaald onderwijstype of een bepaalde opleidingsvorm zijn vastgelegd;
  • de eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs of het gewoon secundair onderwijs;
  • de ontwikkelingsdoelen die voor andere onderwijstypes of een andere opleidingsvorm zijn vastgelegd.

Doelenselectie

De doelenselectie wordt vastgelegd in het handelingsplan. Het handelingsplan vermeldt ook hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt ge´ntegreerd. Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en indien mogelijk met de ouders.

Achtergrondinformatie over de leergebiedoverschrijdende en de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen en eindtermen ict

Een goede integratie van ict in het onderwijs steunt op een evenwichtige inzet van vier bouwstenen:

Bij de invoering van ict in het onderwijs is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de aanschaf van hardware en educatieve programmaĺs (technische bouwstenen).
Maar effectief en efficiŰnt gebruik van ict vereist bovenal aandacht voor de vragen van leraren die er in de praktijk mee werken (zie ook faq). Hoe wordt ict ingepast in een onderwijsvisie en welke deskundigheid is er nodig voor een doelmatig gebruik (sociale bouwstenen)?
Door in onderlinge samenhang aandacht te besteden aan technische en sociale bouwstenen, neemt de kans toe dat investeringen in hardware, programmatuur en content het gewenste rendement opleveren. Daarvoor is leiderschap van de schooldirectie nodig, en meer samenwerking tussen leraren als het gaat om het delen van kennis en praktijkervaringen.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 van 27.04.2003.

naar boven

Laatst gewijzigd op:
12/05/2017