Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Algemene en sociale vorming - ICT - Algemeen


Ontwikkelingsdoelen

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geÔndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven. Deze selectie is een fase in de handelingsplanning.

Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:

  • de ontwikkelingsdoelen die voor een bepaalde opleidingsvorm zijn vastgelegd;
  • de eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs of het gewoon secundair onderwijs;
  • de ontwikkelingsdoelen die voor een andere opleidingsvorm zijn vastgelegd.

De ontwikkelingsdoelen voor de algemene en sociale vorming in de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs zijn vastgelegd in het Decreet van 19/07/2002.

 

Achtergrondinformatie over de leergebiedoverschrijdende en de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen en eindtermen ict

Een goede integratie van ict in het onderwijs steunt op een evenwichtige inzet van vier bouwstenen:

Bij de invoering van ict in het onderwijs is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de aanschaf van hardware en educatieve programmaís (technische bouwstenen).
Maar effectief en efficiŽnt gebruik van ict vereist bovenal aandacht voor de vragen van leraren die er in de praktijk mee werken (zie ook faq). Hoe wordt ict ingepast in een onderwijsvisie en welke deskundigheid is er nodig voor een doelmatig gebruik (sociale bouwstenen)?
Door in onderlinge samenhang aandacht te besteden aan technische en sociale bouwstenen, neemt de kans toe dat investeringen in hardware, programmatuur en content het gewenste rendement opleveren. Daarvoor is leiderschap van de schooldirectie nodig, en meer samenwerking tussen leraren als het gaat om het delen van kennis en praktijkervaringen.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018