Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Aluminium- kunstofschrijnwerker - Opleidingsprofiel

Doel: Ramen en deuren in aluminium of kunststof vervaardigen en plaatsen
 

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Eigen werkzaamheden plannen
 • zich inhoudelijk over de opdracht informeren;
 • technische informatie raadplegen en gebruiken;
 • de eigen werkvolgorde en –methode bepalen;
 • de verschillende werkzaamheden op elkaar afstemmen;
 • werktekeningen op schaal maken;
 • materiaalstaten opstellen.
2 De werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • de nodige materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur klaarzetten;
 • het gebruiksklaar zijn van de materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur beoordelen;
 • de werkplek inrichten
 • materialen, producten opslaan en beschermen;
 • de bestaande toestand opmeten.
3 Een werkmethode opvolgen
 • volgens een voorgeschreven procedure de taken uitvoeren.
4 Een administratie bijhouden
 • een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden.
5 Materialen en grondstoffen herkennen  
6 Gereedschappen en machines gebruiken  
7 Onderhoudsvoorschriften naleven
 • de werkomgeving ordelijk houden;
 • de werkomgeving onderhouden;
 • de werkomgeving opruimen;
 • machines en materiaal wegbergen;
 • gereedschappen, machines en materialen in orde houden;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen in orde houden;
 • onderhoudsvoorschriften toepassen.
8 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
9 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
 • afvalproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en -reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Bankwerk

competenties concretiseringen
10 Elementair bankwerk uitvoeren zoals boren, zagen, schroeven en frezen  
11 Meettechnieken toepassen  

Montagetechnieken

competenties concretiseringen
12 Kunststof door middel van stuitlassen verbinden.  
13 Verschillende verbindingstechnieken voor aluminium en kunststof toepassen  

Ramen en deuren in kunststof en aluminium

competenties concretiseringen
14 Platen en profielen bewerken
 • platen en profielen uitsmetten;
 • platen en profielen coderen;
 • platen en profielen zagen;
 • bepalen of reststukken voor hergebruik in aanmerking komen;
 • het beslag en de uitsparingen afschrijven;
15 Hang- en sluitwerk plaatsen
 • uitsparingen uitvoeren;
 • verbindingen en uitsparingen controleren;
 • bewerkingen en behandelingen die na het vergaren niet meer uitgevoerd kunnen worden, uitvoeren;
 • dichtingstrips en –profielen monteren;
16 Vergaren en afwerken
 • profielen vergaren;
 • bekledingsmateriaal in het kaderwerk plaatsen;
 • beslag monteren en regelen;
 • klaargemaakte deuren opslaan en beschermen.

Constructies in aluminium of kunststof samenstellen en plaatsen

competentie  
17 Constructies in aluminium of kunststof samenstellen en plaatsen  
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “aluminium- en kunststofschrijnwerker” uitgereikt.
 

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018