Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Bestaande opleidingen - IndustriŽle wetenschappen en technologie - Hoger beroepsonderwijs

 

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs.

 

Voor de opleidingen waarvoor geen opleidingsprofiel ontwikkeld werd, worden de door de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs goedgekeurde structuurschemaís als service ter beschikking gesteld.

 

Voor de opleidingen die lineair ingericht worden is enkel informatie beschikbaar via de goedgekeurde leerplannen en lessentabellen.

 

Enkele centra hebben in afwachting van de omvorming van de opleiding op basis van een onderwijskwalificatie van niveau 5 een actualisering van de bestaande opleiding ingediend. Op basis van een gunstig advies van de commissie Hoger Beroepsonderwijs heeft de Vlaamse regering volgende instellingsgebonden opleidingsprofielen goedgekeurd:

Deze opleidingsprofielen zijn te raadplegen op de website http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Commissie-Hoger-Onderwijs/

naar boven

Laatst gewijzigd op: 29/06/2017