Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Basisonderwijs - Brochures
Informatieverwerving en -verwerking met praktische proef ICT

Kaft van de brochure

Deze brochure geeft de resultaten van de peiling over informatieverwerving en –verwerking met inbegrip van een praktische proef ICT (bao - 2012) weer. In 2011 werden deze peilingen ook in de eerste graad van het secundair onderwijs afgenomen.

Dit peilingsonderzoek focust op kennis, vaardigheden, inzichten... die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en om zelfstandig te kunnen functioneren in onze informatiemaatschappij. Deze peiling bevat ook een praktische proef ICT waardoor we kunnen nagaan hoe de leerlingen ICT gebruiken bij het verwerven van informatie.

De getoetste eindtermen behoren tot de leergebiedoverschrijdende eindtermen van leren leren.

Meer informatie over dit peilingsonderzoek vindt u in de brochure. U kunt deze brochure ook raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017