Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Basisonderwijs - Brochures - Wereldoriëntatie domein: natuur

Kaft van de brochure

Deze brochure beschrijft het wat en waarom van een peiling, hoe peilingtoetsen geconstrueerd worden, hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling natuur (wereldoriëntatie) in het basisonderwijs waren. De peilingen moeten immers een objectief en betrouwbaar antwoord geven op vragen als: “Bereiken onze leerlingen de eindtermen?”, “Welke eindtermen zitten goed?” en “Waarmee hebben leerlingen het moeilijk?” De peilingen houden ons een spiegel voor.

De peilingresultaten brengen sterke punten maar ook zwakke plekken van ons onderwijs in beeld. Ze leveren beleidsrelevante informatie voor overheid en scholen die we niet krijgen via onze andere instrumenten voor kwaliteitszorg. Ze confronteren ons met wat leerlingen op het einde van de rit echt kennen en kunnen. 

U kunt de brochure raadplegen in hoge en lage resolutie.

U kunt ze ook raadplegen en gratis bekomen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017