Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Basisonderwijs - Brochures - Nederlands

Kaft van de brochure

Brochure beschrijft de landelijke resultaten van de derde peiling in het basisonderwijs. Deze peiling plaatst de eindtermen begrijpend lezen en luisteren van het leergebied Nederlands in de kijker. Het is bovendien een bijzondere peiling. Voor het eerst werd een eerdere peiling herhaald. De allereerste peiling in 2002 bracht immers de beheersing van de eindtermen over begrijpend lezen en wiskunde in het basisonderwijs in kaart. Via deze herhaling kunnen we een vergelijking maken met de resultaten op de eerste peiling. Toen bereikten 89% van de leerlingen de eindtermen lezen. Slagen we er 5 jaar later nog in om deze goede resultaten te bevestigen? Om dat te weten was een herhaling van de peiling nodig.

De peilingresultaten roepen vragen op. Het is nu tijd voor interpretatie, discussie en actie. Wat vinden we van de resultaten? Hoe kunnen we ze verklaren? Voor de eindtermen waar we goede resultaten halen, kunnen we nadenken over hoe we die in de toekomst kunnen behouden of nog verbeteren. Voor de eindtermen waar we minder goede resultaten halen, gaan we op zoek naar een verklaring en naar mogelijke verbeteracties. Wat staat ons te doen om met meer leerlingen betere resultaten te halen? Zijn hier initiatieven nodig van de overheid, de begeleiding, de lerarenopleiding, de nascholing ?
 

Informatie over de resultaten vindt u in de brochure. U kunt deze brochure ook raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017