Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Brochure over de peiling wereldoriŽntatie: tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik in het basisonderwijs

Cover brochure

Deze brochure vat de resultaten samen van een peiling naar de beheersing van eindtermen uit het leergebied wereldoriŽntatie in het basisonderwijs. Concreet werden schriftelijke toetsen en een praktische proef over eindtermen uit de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik afgenomen. Het is de tweede peiling over wereldoriŽntatie. In 2005 vond reeds een peiling over het domein natuur plaats.

In deze peiling werd met een bijkomende steekproef van scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook nagegaan in welke mate het Nederlandstalige onderwijs in Brussel de eindtermen realiseert.

Informatie over het peilingsonderzoek en de resultaten vindt u in de brochure. U kunt deze brochure ook raadplegen en binnenkort bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017