Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Basisonderwijs - Brochures - Wiskunde en begrijpend lezen

Kaft van de brochure

Deze brochure beschrijft het wat en waarom van een peiling, hoe peilingstoetsen geconstrueerd worden, hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling waren.

Door middel van peilingen wil de overheid een zicht krijgen op de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Wat kennen en kunnen onze leerlingen op het einde van het lager onderwijs? Slagen de scholen in hun maatschappelijke opdracht om de eindtermen bij hun leerlingen te realiseren? Deze peiling onderzocht in welke mate de leerlingen de eindtermen begrijpend lezen en wiskunde hebben bereikt.

De brochure is bestemd voor de verschillende spelers in het onderwijsveld: scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, en de overheid. Aan de hand van deze informatie kunnen ze de sterke en zwakke punten in ons onderwijsaanbod grondig analyseren.

U kunt hier de brochure raadplegen, in hoge resolutie en lage resolutie.

De brochure is ook te raadplegen en te bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017