Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Basisonderwijs - Brochures - Tweede peiling wiskunde

Kaft van de brochure

Deze brochure beschrijft de landelijke resultaten van de tweede peiling wiskunde in het basisonderwijs. Deze peiling plaatst de beheersing van de eindtermen van het leergebied wiskunde in de kijker.

Het gaat om een bijzondere peiling. Bij de eerste peiling in het basisonderwijs in 2002 werd immers een groot aantal eindtermen wiskunde al een keer gepeild, samen met de eindtermen begrijpend lezen Via deze herhalingspeiling kan een vergelijking gemaakt worden met de resultaten op de eerste peiling wiskunde.

Informatie over het peilingsonderzoek en de resultaten vindt u in de brochure. U kunt deze brochure ook raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017