Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Overzicht
In het basisonderwijs

In het basisonderwijs werden reeds zes peilingen naar het bereiken van eindtermen georganiseerd.

1. Eindtermen wiskunde en begrijpend lezen

In mei 2002 werden de eindtermen voor wiskunde en begrijpend lezen gepeild.

2. WereldoriŽntatie: domein natuur

In mei 2005 werden de leerlingprestaties voor de eindtermen voor het domein natuur van het leergebied wereldoriŽntatie in kaart gebracht.

3. Nederlands: domein lezen en luisteren

In juni 2007 werden de leerlingprestaties voor de eindtermen voor de domeinen lezen en luisteren van het leergebied Nederlands werden onderzocht. Voor lezen was dit een herhaling van de peiling in 2002.

4. Frans: domeinen lezen, luisteren, schrijven en spreken

In mei 2008 werden de eindtermen voor de domeinen lezen, luisteren, schrijven en spreken van het leergebied Frans gepeild.

5. Wiskunde
 

In mei 2009 werd gepeild naar de beheersing van de eindtermen wiskunde. Daarbij wordt ook de peiling wiskunde van 2002 herhaald.

6. WereldoriŽntatie: domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik

Op 27 mei 2010 werd gepeild in welke mate de leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eindtermen van de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik uit het leergebied wereldoriŽntatie beheersen.

7. Informatieverwerving- en verwerking met praktische proef ICT

In 2012 was er de peiling Informatieverwerving- en verwerking met praktische proef ICT.

8. Nederlands: lezen en luisteren in het basisonderwijs

In 2013 was er de peiling Nederlands: lezen en luisteren in het basisonderwijs.

9. WereldoriŽntatie: natuur en techniek

In 2015 was er de peiling WereldoriŽntatie: natuur en techniek in het basisonderwijs. NIEUW!

 

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017