Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Nederlands: domeinen lezen en luisteren
Basisonderwijs

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 7 juni 2007 de derde peiling in het basisonderwijs plaats. De beheersing van de eindtermen voor de domeinen lezen en luisteren van het leergebied Nederlands werden in kaart gebracht. Voor lezen was het een herhaling van de peiling in 2002.

Een brochure met de resultaten van de peiling in 2007 kunt u raadplegen en bestellen.

In 2008 werd een consultatie en een conferentie over de resultaten gehouden. De conferentiemap met bijkomende achtergrondinformatie vindt u hier.

De brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentiedag van 15 oktober 2008 en de aanbevelingen van de externe deskundigen nadien kunt u ook hier raadplegen en bestellen.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017