Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling wereldoriŽntatie: tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik
Basisonderwijs

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 27 mei 2010 de zesde peiling in het basisonderwijs plaats. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen van het zesde leerjaar eindtermen van de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik uit het leergebied wereldoriŽntatie beheersen. In deze peiling worden resultaten weergegeven voor het Vlaamse onderwijs als geheel en voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kunt de tekst van de brochure met de resultaten van de peiling in 2010 hier raadplegen. U kunt de brochure ook gratis bestellen via de dienst Publicaties.

Naar aanleiding van de peiling wereldoriŽntatie werd in mei 2012 een open conferentie georganiseerd. In deze conferentie met de titel ĎwereldoriŽntatie op de kaart gezetí, stonden de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik van het leergebied wereldoriŽntatie centraal.

U kunt zelf paralleltoetsen van deze peiling afnemen bij uw leerlingen van het zesde leerjaar. Deze toetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. De paralleltoetsen zijn te vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen. Scholen die deze paralleltoetsen afnemen kunnen via het feedbacksysteem van de website ook gratis een feedbackrapport aanvragen. Daarbij krijgt u dezelfde feedback als de scholen die aan de peiling deelnamen. Wilt u graag weten of u er als school beter inslaagt om de eindtermen wereldoriŽntatie bij uw leerlingen te realiseren, klik dan hier .

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017