Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Conferenties

De overheid organiseert periodieke peilingen om informatie te verzamelen over de stand van zaken in bepaalde domeinen van het curriculum. De peilingsresultaten bieden stof tot nadenken voor al wie bij het onderwijs betrokken is: ontwerpers van leerplannen en leermiddelen, pedagogische begeleidingsdiensten, academici, CLB’s, lerarenopleiders, nascholers, onderwijsinspecteurs, beleidsmedewerkers, sociale partners, belangengroepen, directies, leraren, ouders en leerlingen. De resultaten vormen een goede aanzet voor een discussie over de onderwijskwaliteit en over eventueel gewenste veranderingen.

Het onderwijsveld is nu zelf aan zet. Daarom overheid nodigt de overheid iedereen uit om op een open conferentie met alle onderwijspartners in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar hefbomen voor verbeteracties. Die hefbomen kunnen op diverse terreinen te vinden zijn: in de actualisering van eindtermen, in het ontwikkelen of aanpassen van leerplannen en leermiddelen, in de lerarenopleiding; de nascholing of begeleiding, in het schoolbeleid, in de ondersteuning van specifieke doelgroepen, …

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017