Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Evenement:
CIDREE expert meeting on Assessment of competence-based learning

Op 13 en 14 maart 2014 organiseerde AKOV in Brussel een seminarie over Assessment of competence-based learning. Deze lunch-to-lunch expert meeting kreeg financiŽle steun van CIDREE, het Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe (www.cidree.org) en KeyCoNet, het European Policy Network on Key Competences in School Education (http://keyconet.eun.org). AKOV is als actieve partner betrokken in beide organisaties.

Dankzij de inbreng van deelnemers uit AlbaniŽ, Estland, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Schotland, Zweden en Zwitserland werd het een boeiende en verrijkende uitwisseling.

Vanuit Vlaanderen namen naast vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming en AKOV ook experten van de KUL en het VVKBaO deel.

Ondanks de grote verscheidenheid in curricula en onderwijssystemen viel op dat onderwijsexperten en -beleidsmensen met dezelfde kernvragen worstelen en voor gelijkaardige uitdagingen staan. Het belang van een gedegen, systematische aanpak van onderwijshervormingen, gedragen door alle betrokkenen, kan niet genoeg onderstreept worden. Assessment van een competentiegericht curriculum is een uitdaging voor onderzoekers, beleidsmensen en onderwijsactoren.

CIDREE Expert meeting 2014

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017