Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Brochures - Secundair onderwijs - Eerste graad - A-stroom
Frans: domeinen lezen, luisteren en schrijven

Kaft van de brochure

Bereiken onze leerlingen de eindtermen op het einde van de eerste graad secundair onderwijs? Slagen scholen in hun maatschappelijke opdracht? Zijn sommige eindtermen te hoog gegrepen voor onze leerlingen? Om dergelijke vragen betrouwbaar en objectief te beantwoorden, werd in het Vlaamse onderwijs onder meer het systeem van periodieke peilingen ingevoerd. In 2002 werd de allereerste peiling afgenomen in het basisonderwijs. Het secundair onderwijs was voor het eerst aan de beurt in 2004.

Deze brochure beschrijft de landelijke resultaten van de derde peiling in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Deze peiling plaatst de eindtermen lezen, schrijven en luisteren van het vak Frans in de kijker.

Aanvankelijk stond er jaarlijks één peiling op de agenda. Vanaf 2007 worden twee peilingen per jaar afgenomen in verschillende onderwijsniveaus. Op het einde van het schooljaar 2006-2007 werden niet alleen de eindtermen Frans in de eerste graad secundair onderwijs getoetst, maar ook de eindtermen Nederlands (lezen en luisteren) in het basisonderwijs. De peilingen stonden dus in het teken van talen. Dat is geen toeval.

Het is inmiddels bekend dat de minister de lat hoog wil leggen voor talen. Taal is immers de sleutel tot (school)succes. Daarom moet onderzocht worden hoeveel leerlingen over de eindtermenlat voor talen springen en hoeveel leerlingen dit niveau nog niet halen.
Voor deze laatsten is het belangrijk om uit te zoeken wat daar de mogelijke oorzaken van zijn. En vooral hoe hun training kan aangepast worden, zodat ook zij de nodige taalvaardigheid verwerven.

Informatie over de resultaten vindt u in de brochure.

U kunt deze brochure ook raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017