Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Brochures - Secundair onderwijs - Eerste graad - A-stroom
Informatieverwerving en -verwerking

Kaft van de brochure

Deze brochure beschrijft het wat en waarom van een peiling, hoe peilingtoetsen geconstrueerd worden, hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) waren. De peilingen moeten immers een objectief en betrouwbaar antwoord geven op vragen als: “Bereiken onze leerlingen de eindtermen?”, “Welke eindtermen zitten goed?” en “Waarmee hebben leerlingen het moeilijk?” De peilingen houden ons een spiegel voor. De peilingresultaten brengen sterke punten maar ook zwakke plekken van ons onderwijs in beeld. Ze leveren beleidsrelevante informatie voor overheid en scholen die we niet krijgen via onze andere instrumenten voor kwaliteitszorg. Ze confronteren ons met wat leerlingen op het einde van de rit echt kennen en kunnen. 

De peilingresultaten roepen veel vragen op. Het is nu tijd voor interpretatie, discussie en actie. Wat vinden we van de resultaten? Hoe kunnen we ze verklaren? Voor de eindtermen waar we goede resultaten halen, kunnen we nadenken over hoe we die in de toekomst kunnen behouden of nog verbeteren. Voor de eindtermen waar we minder goede resultaten halen, gaan we op zoek naar een verklaring en naar mogelijke verbeteracties. Wat staat ons te doen om met meer leerlingen betere resultaten te halen? Zijn hier initiatieven nodig van de overheid, de begeleiding, de lerarenopleiding, de nascholing …?

U kunt de brochure raadplegen in een versie met hoge resolutie of een versie met lage resolutie.

U kunt ze ook raadplegen en gratis bekomen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017