Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peilingen - Brochures - Secundair onderwijs - Eerste graad - B-stroom
Wiskunde

Kaft van de brochure

Deze brochure beschrijft de landelijke resultaten van de eerste peiling in de B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Deze peiling plaatst de ontwikkelingsdoelen voor wiskunde in de kijker.

De peiling wiskunde in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) is in meerdere opzichten een bijzondere peiling. Omdat de leerlingenpopulatie in de B-stroom enorm heterogeen is, werd de peiling in het BVL voorafgegaan door een onderzoek naar de beginsituatie van de leerlingen bij het begin van het eerste leerjaar B.

Bovendien was deze peiling bijzonder omdat voor het eerst een peiling werd afgenomen in de B-stroom van de eerste graad. Daar gelden ontwikkelingsdoelen en geen eindtermen zoals in de A-stroom en in het lager onderwijs. Bij de interpretatie van de peilingsresultaten mag men dit niet uit het oog verliezen.

Zowel het onderzoek naar de beginsituatie van 1B-leerlingen als deze peiling in het BVL hebben een schat aan informatie opgeleverd. Ze vormen een goede aanzet voor een discussie over de kwaliteit van het wiskundeonderwijs in de B-stroom en over de structuur, inhoud en functie van de eerste graad secundair onderwijs en van de B-stroom in het bijzonder.

Informatie over de resultaten vindt u in de brochure

U kunt deze brochure ook raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017