Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Nederlands
Derde graad aso, tso, kso secundair onderwijs

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 18 mei 2010 de eerste peiling in de derde graad van het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs aso, kso en tso de eindtermen Nederlands voor lezen, luisteren en spreken beheersen.

In deze peiling staat maatschappelijke taalvaardigheid centraal. Er wordt onderzocht in welke mate leerlingen op het einde van het secundair onderwijs over de nodige taalvaardigheid beschikken om zelfstandig taaltaken in dagelijkse situaties uit te voeren.

U kan de tekst van de brochure met de resultaten van de peiling in 2010 hier raadplegen. U kunt de brochure ook gratis bestellen via de dienst Publicaties

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling Nederlands vond op 8 februari 2012 de conferentie 'Maatschappelijke taalvaardigheid in duet' plaats. Hier vindt u:

Wil u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 02/03/2012