Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Project Algemene Vakken (PAV)
Secundair onderwijs derde graad - bso

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet werd de peiling Project Algemene Vakken (PAV) uitgevoerd. De resultaten van deze peiling werden tijdens het colloquium op 1 juni 2014 bekend gemaakt.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure.
De conclusies van het werkseminarie leest u in deze brochure.

Je kan de presentaties van het colloquium hieronder raadplegen.


Werkseminarie peiling Project Algemene Vakken - 20/11/2014

Op 20 november 2014 werd een werkseminarie over de resultaten met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld gehouden.

Presentaties:


Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om met uw leerlingen de eindtermen Frans luisteren te bereiken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017