Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Tweede peiling Informatieverwerving en -verwerking
Eerste graad secundair onderwijs - A-stroom

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 31 mei 2011 de achtste in het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt de beheersing van eindtermen over het verwerven en verwerken van informatie in kaart gebracht. Het gaat om eindtermen uit het vakoverschrijdende thema leren leren en uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, Nederlands, technologische opvoeding/techniek en wiskunde. Deze peiling is een herhaling van de eerste peiling in 2004, dat laat toe om wijzigingen in de tijd na te gaan.

Op 24 april 2012 werden de resultaten van deze peiling bekendgemaakt. U kan de tekst van de brochure met de resultaten van de peiling en met enkele voorbeeldopgaven raadplegen.

Wil je als leraar of als school zelf nagaan of jouw leerlingen beter presteren op deze eindtermen? Dan kan je in de periode mei-juni paralleltoetsen van deze peiling afnemen bij leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom). Deze toetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen. Je kan de toetsen downloaden van de website
http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen en na de afname een gratis feedbackrapport aanvragen dat door een onderzoeksgroep wordt samengesteld.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017