Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Wiskunde
Eerste graad secundair onderwijs - B-stroom

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 5 en 6 juni 2008 de vierde peiling in de eerste graad van het secundair onderwijs plaats. Het is de eerste keer dat een peiling wordt georganiseerd in de B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs.

Als vooronderzoek voor deze peiling werd in 2006 ook een OBPWO-onderzoek uitgevoerd naar de beginsituatie van de leerlingen die het eerste leerjaar B aanvatten.

Een brochure met de resultaten van de peiling wiskunde in 2008 kunt u raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.

In oktober 2009 werd een consultatie en een conferentie over de resultaten gehouden.

Naar aanleiding van de resultaten van de wiskundepeilingen in het basisonderwijs en in de A- en de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs werd in maart 2011 een open conferentie georganiseerd. In deze conferentie, met als titel ‘Het verschil in wiskunde’, stond het wiskundecurriculum tot 14 jaar centraal. Hier vindt u:

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017