Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Peiling Wiskunde
Tweede graad algemeen secundair onderwijs

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 23 mei 2011 de zevende peiling in het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt de beheersing van de eindtermen wiskunde in kaart gebracht bij leerlingen op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad aso.

Op 9 mei 2012 werden de resultaten van deze peiling bekendgemaakt. U kunt de tekst van de brochure met
de resultaten van de peiling en met enkele voorbeeldopgaven op deze website raadplegen.

Wil je als leraar of als school zelf nagaan of jouw leerlingen beter presteren op deze eindtermen? Dan kan je in de periode mei-juni paralleltoetsen van deze peiling afnemen bij leerlingen van het tweede leerjaar van de tweede graad aso. Deze toetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen. Je kan de toetsen downloaden van de website http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen en na de afname een gratis feedbackrapport aanvragen dat door een onderzoeksgroep wordt samengesteld.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017