Curriculum - site van de Vlaamse overheid


 

Publicaties

In onderstaande lijst kunt u alle relevante publicaties terugvinden die te maken hebben met de eindtermen in het basis-, secundair-, buitengewoon-, volwassenen- en hoger onderwijs.

Een deel van deze publicaties kunt u in een PDF-formaat downloaden of als fysieke brochure bestellen bij de cel Publicaties.

Conferenties basisonderwijs Jaar PDF
Publicaties?
2007 Download
Bestellen
2009 Download
Bestellen
2009 Download
Bestellen
2012 Download
Bestellen
2013 Download
Bestellen
       
Conferenties secundair onderwijs Jaar PDF
Publicaties?
2007 Download
Bestellen
2008 Download
Bestellen
2009 Download
Bestellen
2009 Download
Bestellen
2013 Download
Bestellen
       
Infobank PAV Jaar
PDF
Publicaties?
2010 Download
U kan niet bestellen
2010 Download
U kan niet bestellen
2010 Download
U kan niet bestellen
       
Ontwikkelingsdoelen Jaar
PDF
Publicaties?
2002
2007
2010
Download
Bestellen
2010 Download
Bestellen
  HTML-pagina
U kan niet bestellen
       
       
Overige Jaar
PDF
Publicaties?
2008 Download
Bestellen
ICT-competenties in het basisonderwijs. Via ICT-integratie naar ICT-competentie 2004 Download
Bestellen
Van handelingsplanning tot handelingsplan 2007 Download
U kan niet bestellen
Vergelijkende analyse van de Nederlandse profielen tweede fase van VWO/HAVO met de Vlaamse polen en specifieke eindtermen ASO 2003 Download
U kan niet bestellen
VOET@2010 Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs 2010 Download
Bestellen