[an error occurred while processing this directive]


 

Ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming

Infomap bij de Ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming
BuSO OV3

Deel 1: Inleiding en leeswijzer
Deel 2: Het buitengewoon secundair onderwijs
Deel 3: Het onderwijsaanbod van OV3
Deel 4: Een blik op de praktijk

Deel 5: Burgerzin

Deel 6: Functionele rekenvaardigheden

Deel 7: Functionele taalvaardigheden

Deel 8: Gezondheidseducatie

Deel 9: Leren leren

Deel 10: Lichamelijke opvoeding

Deel 11: Milieueducatie

Deel 12: Sociaal-emotionele vaardigheden

Deel 13: Vrijetijdsvaardigheden