[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Zoeken


Publicaties

VOET@2010 - Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs

Kaft van de brochureIn 1997 kreeg het secundair onderwijs voor het eerst te maken met vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Eindtermen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke houdingen van hen worden verwacht. Hiermee wilde het Vlaams Parlement een soort vangnet creëren voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die onvoldoende terug te vinden zijn in de vakken.
Van scholen wordt verwacht dat ze inspanningen leveren om de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven (inspanningsverplichting). De eindtermen voor de vakken moeten door scholen bereikt worden.

Op 1 september 2010 worden nieuwe, geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs van kracht. Dat heeft het Vlaams Parlement bepaald in het ‘Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs’.

In deze publicatie vindt u naast de vakoverschrijdende eindtermen zelf, de nodige informatie over het wat, hoe en waarom van de actualisering.

U kunt de publicatie ook raadplegen (pdf, 30 p.) of bestellen via de dienst Publicaties.

naar boven