Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs
Overzicht eerste, tweede en derde graad

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle informatie over de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten van het gewoon secundair onderwijs. Per graad vindt u een onderverdeling terug per vak.

Bij elk vak vindt u een overzicht terug van relevante publicaties, eventuele peilingen en extra informatie.

Secundair onderwijs: eindtermen en ontwikkelingsdoelen

eerste graad

Algemene uitgangspunten

Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen

tweede graad

Algemene uitgangspunten

Vakgebonden eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen

Cesuurdoelen

derde graad

Algemene uitgangspunten

Vakgebonden eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen

Specifieke eindtermen: polen

Veelgestelde vragen

Meer informatie over eindtermen en ontwikkelingsdoelen vindt u in de regelgeving.