Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs - Derde graad BSO - Moderne vreemde talen Frans-Engels- Algemeen

Basisvorming, specifiek gedeelte en complementair gedeelte

Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs onderscheidt men in de studierichtingen naast de basisvorming en het specifiek gedeelte, het complementaire gedeelte.

De overheid formuleert geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor het keuzegedeelte, de basisopties en de beroepenvelden van de eerste graad secundair onderwijs en voor het complementaire gedeelte van de tweede en derde graad.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over eindtermen vind je in de regelgeving en in de rubrieken vragen over vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen en in vragen over de specifieke eindtermen.

Besluit Vlaamse regering

De eindtermen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 23.06.2000 en in de codex secundair onderwijs.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017