Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs - b-stroom - ICT - Algemeen

Basisvorming

Eerste leerjaar A-B

In het eerste leerjaar A en in het eerste leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men telkens basisvorming en een keuzegedeelte.

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming de basisopties (en soms nog een keuzegedeelte).

Beroepsvoorbereidend leerjaar

In het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs onderscheidt men naast de basisvorming, de beroepenvelden (en soms nog een keuzegedeelte).

De overheid formuleert geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor het keuzegedeelte, de basisopties en de beroepenvelden van de eerste graad secundair onderwijs en voor het complementaire gedeelte van de tweede en derde graad.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over eindtermen vind je in de regelgeving en in de rubrieken vragen over vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen en in vragen over de specifieke eindtermen.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 1/12/2011