Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs: vragen bij de specifieke eindtermen in het secundair onderwijs ASO

  1. Wat is de relatie tussen eindtermen basisvorming en specifieke eindtermen?
  2. Wat is een studieprofiel?

1. Wat is de relatie tussen eindtermen basisvorming en specifieke eindtermen?

De basisvorming is gemeenschappelijk voor alle opleidingen van dezelfde onderwijsvorm en van dezelfde graad. Tussen opleidingen (studierichtingen) van dezelfde onderwijsvorm wordt gedifferentieerd met behulp van het specifiek gedeelte.

Voor het samenstellen van het specifiek gedeelte in de opleidingen ASO zijn er negen polen:

In de tweede graad van het ASO is er één differentiërende pool. Deze polen zijn: economie, sport, Latijn/Grieks, humane wetenschappen en wetenschappen.
In de derde graad van het ASO ontstaat het specifieke gedeelte door de samenvoeging van twee polen. Humane wetenschappen, die uit één enkele pool bestaat, vormt hierop een uitzondering. De polen van de tweede graad worden uitgebreid met de polen moderne talen, wiskunde en topsport. Er is een beperkt aantal combinaties mogelijk: zie hiervoor de regelgeving.

De specifieke eindtermen van de pool topsport gelden zowel voor ASO als voor TSO.

2. Wat is een studieprofiel?

Door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) is voor elk wetenschapsdomein een studieprofiel ontworpen. De dienst werd hierbij geadviseerd door deskundigen. Dit ontwerp van studieprofiel heeft als belangrijkste doelstelling het inventariseren van inhouden die voor een behandeling in het secundair onderwijs in aanmerking komen. Deze inventaris komt tot stand door een toenemende concretisering in vier stappen:

1)  algemene omschrijving van het wetenschapsdomein;
2)  concretisering van het wetenschapsdomein met behulp van profiel-componenten.  Dit zijn brede thema’s die voor het desbetreffende domein representatief zijn. In sommige profielen worden de profielcomponenten vanuit twee of meer invalshoeken benaderd;
3)  concretisering van elke profielcomponent met behulp van representatieve aspecten;
4)  concretisering van deze aspecten.

In elk studieprofiel is er een vaste profielcomponent met betrekking tot de wetenschappelijke onderzoeksmethoden van het wetenschapsdomein. Studieprofielen hebben geen decretaal statuut. Daarom worden ze niet aan de Vlaamse Onderwijsraad voorgelegd voor een formeel advies. Het zijn studiedocumenten van de AKOV.

naar boven

Laatst gewijzigd op: