Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs - Infobank Project Algemene Vakken

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Infobank PAV - Tweede graad

Deze informatiemap is het product van de ‘werkgroep concretiseringen eindtermen 2de graad PAV’: een gezamenlijke realisatie van PAV-leerkrachten, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de Dienst Beroepsopleiding, onder voorzitterschap van Jan Tallon.

Bekijk de PDF-versie van de infobank PAV - Tweede graad.

Infobank PAV derde graad - Eerste en tweede leerjaar

Deze informatiemap is het product van de ‘werkgroep concretiseringen eindtermen 2de graad PAV’: een gezamenlijke realisatie van PAV-leerkrachten, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de Dienst Beroepsopleiding, onder voorzitterschap van Jan Tallon.

Bekijk de PDF-versie van de infobank PAV - Derde graad - Eerste en tweede leerjaar.

Infobank PAV derde graad - Derde leerjaar

Deze informatiebank is het product van de ‘werkgroep en de resonansgroep concreti-seringen eindtermen PAV 3de graad 3de jaar‘: een gezamenlijke realisatie van PAV-leerkrachten, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de Dienst Beroepsopleiding, onder voorzitterschap van Jan Tallon.

Bekijk de PDF-versie van de infobank PAV - Derde graad - Derde leerjaar.

Specifieke eindtermen - Studieprofielen

Vergelijkende analyse van de Nederlandse profielen tweede fase van VWO/HAVO met de Vlaamse polen en specifieke eindtermen ASO

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017