Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Secundair onderwijs - Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Eindtermen

Gemeenschappelijke stam

Leren leren

Eindtermen

Contexten

De leerlingen:  
(communicatief vermogen)
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
(creativiteit)
2 kunnen originele ideeŽn en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;
(doorzettingsvermogen)
4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;
(empathie)  
5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;  
(esthetische bekwaamheid)  
6 kunnen schoonheid ervaren;  
7 kunnen schoonheid creŽren;  
(exploreren)  
8 benutten leerkansen in diverse situaties;  
(flexibiliteit)  
9 zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden;  
(initiatief)  
10 engageren zich spontaan;  
(kritisch denken)  
11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria;  
12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken;  
13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;  
(mediawijsheid)  
14 gaan alert om met media;  
15 participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte;  
(open en constructieve houding)  
16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld;  
17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten;  
(respect)  
18 gedragen zich respectvol;  
(samenwerken)  
19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;  
(verantwoordelijkheid)  
20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving;  
(zelfbeeld)  
21 verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten;  
22 ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen;  
(zelfredzaamheid)  
23 doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen;  
24 maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeŽn of meningen kenbaar te maken;  
(zorgvuldigheid)  
25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;  
(zorgzaamheid)  
26 gaan om met verscheidenheid;  
27 dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander.  

naar boven

Laatst gewijzigd op: 30/05/2017