Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Volwassenenonderwijs
Overzicht nieuwe opleidingen

Secundair volwassenenonderwijs

Nieuwe opleidingen - 01/02/2016

 

Basiseducatie

01/02/2016 - Uitbreiding keuzemodule "Omgaan met armoede en sociale uitsluiting" bij de opleidingen: