Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Opleidingen - Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren - Secundair Volwassenenonderwijs

 

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur voor sociale promotie van het secundair volwassenenonderwijs voor de geletterdheidsmodules en bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de geletterdheidmodules.

 

Principe van de geletterdheidsmodules

Algemeen gesproken speelt een geletterdheidsmodule in op een nood aan specifieke competenties in functie van een beroepssituatie of een opleiding. Als antwoord wordt een selectie van specifieke basiscompetenties samengebracht in een afzonderlijke module. Die module wordt altijd toegevoegd aan het opleidingsprofiel waar ze inhoudelijk bij aansluit, maar ze maakt geen deel uit van het certificaatstraject.

 

Nederlands en Leren leren

De geletterdheidsmodules ‘Nederlands en leren leren’ wijken enigszins af van die algemene principes. De noden gaan niet over inhouden of vaardigheden die gebonden zijn aan (de specifieke deskundigheid van) een beroep of een opleiding. Het gaat om taalvaardigheid en taalbeheersing Nederlands enerzijds, en competenties over leren leren anderzijds die dienstig zijn in vele opleidingscontexten. Ze zijn dus gericht op transfer.

De basiscompetenties werden geselecteerd uit een matrix, een verzameling van mogelijke basiscompetenties en samengebracht in thematische modules. Die modules worden gekoppeld aan de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs maar werden omwille van praktische redenen in één opleidingsprofiel vastgelegd. De modules in dit opleidingsprofiel vormen dus geen opleiding. De cursist volgt enkel die modules waar hij nood aan heeft en ontvangt hiervoor een deelcertificaat wanneer hij geslaagd is.

De diplomagerichte opleidingen zijn per studiegebied geordend en zijn herkenbaar door toevoeging van het blauwe icoontje  

De studiegebieden kan je op deze pagina raadplegen:

De volledige lijst van diplomagerichte opleidingen kan je via deze link raadplegen:

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017