Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs
Overzicht studiegebieden

De opleidingen die in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs, worden aangeduid door   

De opleidingen waarvoor een erkende beroepskwalificatie als referentiekader wordt gebruikt worden aangeduid door  

Geletterdheidsmodules

Opleidingen

 

Matrix

 

Overzicht modules

 

Uitgangspunten