Curriculum - site van de Vlaamse overheid

Opleidingen - Talen R3 en R4 - Secundair Volwassenenonderwijs

 

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Talen Richtgraad 3 en 4.

De opleidingen die in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs, worden aangeduid door   

De opleidingen waarvoor een erkende beroepskwalificatie als referentiekader wordt gebruikt worden aangeduid door  

naar boven

Laatst gewijzigd op: 31/05/2017