Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Logistiek-assistent  - Algemeen

In deze informatiebank vind je voor elke opleiding van de opleidingsvorm 3 een geconcretiseerd opleidingsprofiel. Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmark. De competenties worden verduidelijkt met concretiseringen. De concretiseringen geven aan welke specifieke kennis, inzichten en vaardigheden leerlingen moeten verwerven om een bepaalde competentie te kunnen halen. Voor elke opleiding worden er links gelegd die voor leerkrachten beroepsgerichte vorming en andere schoolteamleden inspirerend kunnen zijn.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs. Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

Hier vind je in alfabetische volgorde de namen van de opleidingen die in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 georganiseerd kunnen worden. Vermits de opleiding verzorgende in afbouw is nemen wij voor deze opleiding geen geconcretiseerd opleidingsprofiel op in deze informatiebank.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018