Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Loodgieter - Opleidingsprofiel

DOEL: Sanitaire installaties, verwarmingselementen en leidingen plaatsen.

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Eigen werkzaamheden plannen
 • zich inhoudelijk over de opdracht informeren;
 • technische informatie raadplegen en gebruiken;
 • de eigen werkvolgorde en –methode bepalen;
 • de verschillende werkzaamheden op elkaar afstemmen;
2 Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • de nodige materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur klaarzetten;
 • het gebruiksklaar zijn van de materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur beoordelen;
 • de werkplek inrichten.
3 Werkzaamheden voorbereiden  
4 Een administratie bijhouden
 • een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden.
5 Materialen en grondstoffen herkennen  
6 Onderhoudsvoorschriften naleven
 • de werkomgeving ordelijk houden;
 • de werkomgeving onderhouden;
 • de werkomgeving opruimen;
 • machines en materiaal wegbergen ;
 • gereedschappen, machines en materialen in orde houden;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen in orde houden;
 • onderhoudsvoorschriften toepassen.
7 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
8 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en -reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • EHBO bij brand- en snijwonden toepassen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Buizen uit verschillende materialen bewerken

competentie concretiseringen
9 Buizen uit verschillende materialen bewerken
 • volgens de gegeven instructies buizen kiezen;
 • buizen op maat snijden;
 • buizen op maat zagen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • installaties demonteren;
 • leidingen monteren en bevestigen;
 • onderhoudsvoorschriften naleven.

Buizen voor gasleidingen, water- en afvoerleidingen buigen

competentie  
10 Buizen voor gasleidingen, water- en afvoerleidingen buigen  

Buizen verbinden

competenties concretiseringen
11 Buizen verbinden door middel van lassen
 • buizen gas- en waterdicht lassen.
12 Buizen verbinden door middel van zacht solderen en hard solderen
 • water- en gasdichte soldeerverbindingen met koperen buizen uitvoeren.
13 Buizen verbinden door middel van klemmen
 • water- en gasdichte lasverbindingen met kunststof buizen uitvoeren;
 • buizen gas- en waterdicht met een klemmen verbinden.
14 Buizen verbinden door middel van persen
 • water- en gasdichte lasverbindingen met kunststof buizen uitvoeren.
15 Buizen verbinden door middel van schroefdraad
 • water- en gasdichte schroefdraadverbindingen met stalen buizen uitvoeren;
 • buizen gas- en waterdicht met een schroefdraadkoppeling verbinden.

Leidingen voor aan- en afvoerwater installeren

competentie> concretiseringen
16 Leidingen voor aanvoer- en afvoerwater installeren
 • de lengte en diameter van de buis bepalen;
 • buizen op maat brengen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • leidingen monteren en bevestigen;
 • leidingen isoleren en beschermen;
 • de werking van de wateraanvoer en –afvoer controleren.

Sanitaire toestellen installeren

competenties concretiseringen
17 Kraanwerk plaatsen en aansluiten
 • kranen installeren;
 • kranen aansluiten;
 • veiligheids- en comfortuitrustingen installeren.
18 Spoelinrichtingen plaatsen
 • sanitaire toestellen plaatsen;
 • sanitaire toestellen aan de afvoer aansluiten;
 • spoelinrichtingen plaatsen;
 • spoelinrichtingen aansluiten;
 • de werking van een sanitaire installatie controleren.

Gasverwarmingselementen plaatsen en aansluiten

competenties concretiseringen
19 Gasverwarmingselementen plaatsen en aansluiten

leidingen voor een gasinstallatie plaatsen:
 • de lengte en diameter van de buis bepalen;
 • buizen op maat brengen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • gasleidingen monteren en bevestigen;
 • buizen isoleren en beschermen;
 • de werking van de gasinstallatie controleren;
huishoudelijke gastoestellen installeren:
 • gastoestellen monteren;
 • gastoestellen op de binneninstallatie (gas) aansluiten;
 • gastoestellen op de elektrische installatie aansluiten;
 • gastoestellen op een rookgasafvoersysteem aansluiten;
 • luchttoevoer voorzien.

Rookgaskanalen plaatsen

competentie  
20 Rookgaskanalen plaatsen  

Leidingen schilderen

competenties concretiseringen
21 Leidingen schilderen
 • De leidingen in de conventionele kleur schilderen

Leidingen isoleren

competenties  
22 Leidingen isoleren  

Zink en lood knippen, plooien en solderen

competenties  
23 Zink en lood knippen, plooien en solderen  
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “loodgieter” uitgereikt.
 
Nuttige links

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018