[an error occurred while processing this directive]


 

Publicaties - Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs

Op 1 september 2010 worden een aantal nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het lager onderwijs van kracht.
Tijd dus voor een nieuwe publicatie die helder en overzichtelijk deze nieuwe richtlijnen oplijst, toelicht en illustreert aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
Alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan elke basisschool vanaf 1 september 2010 moet werken, zijn opgenomen in deze publicatie. Daarnaast wordt informatie gegeven over het wat en hoe
van deze doelen en wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.

De map bestaat uit drie delen:

  • de definitie van ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vergezeld van informatie die een goed begrip en gebruik van deze onderwijsdoelen mogelijk maakt;
  • de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs;
  • de eindtermen voor het lager onderwijs.

Er is bewust voor gekozen om de drie delen te bundelen in één publicatie. De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn immers niet strikt in vakjes onder te brengen. Er is een nauwe samenhang tussen de doelstellingen voor de kleuters en die voor de leerlingen van de lagere school.

Met deze publicatie wil de overheid scholen en leerkrachten helpen bij het vormgeven aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen op school en in de klas.

U kan deze map raadplegen en bestellen via de dienst Publicaties.