[an error occurred while processing this directive]


 

Vergelijkende analyse van de Nederlandse profielen tweede fase van VWO/HAVO met de Vlaamse polen en specifieke eindtermen ASO

kaft van de brochureDeze derde vergelijkende studie over de onderwijsinhouden in Nederland en Vlaanderen past in een traditie van de GENT-akkoorden.

Deze keer worden de Nederlandse profielen en eindtermen voor het voortgezet onderwijs (vwo en havo) en de Vlaamse polen en specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (2de en 3de graad) met elkaar vergeleken. Vroegere publicaties gingen over de vergelijking van de Nederlandse kerndoelen met de Vlaamse eindtermen voor het basisonderwijs en de vergelijking van de Nederlandse kerndoelen voor de basisvorming met de eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs.

De derde vergelijkende studie is zo opgevat dat ze voor zoveel mogelijk belanghebbenden interessante informatie en ideeŽn bevat. Daarom wordt niet alleen een theoretische vergelijking gemaakt van de Nederlandse profielen en de Vlaamse polen maar worden ook bestaande praktijken en nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs beschreven. In de vergelijkende analyse wordt de schoolpraktijk nadrukkelijk betrokken door het in kaart brengen van geslaagde implementaties van wat in Nederland met de nieuwe eindtermen wordt beoogd en van de experimentele invoering van specifieke eindtermen en polen in de Vlaamse schoolpraktijk.

Meer concreet onderzoekt de vergelijking actuele onderwerpen die aan de orde zijn naar aanleiding van de discussies over de herziening van de Tweede Fase (Nl) en de invoering van de specifieke eindtermen en polen voor het ASO (Vl). De onderwerpen worden uitgewerkt per profiel of pool en hebben betrekking op: samenhang, onderzoeksvaardigheden, zelfstandig leren en doorstroming naar hoger onderwijs. Zowel structurele als inhoudelijke elementen worden hierbij onderzocht en uitgewerkt.

De voorliggende vergelijking spitst zich toe op kenmerkende overeenkomsten en verschillen in relatie tot praktijkproblemen en - oplossingen in scholen. Op die manier kunnen zowel beleidsmakers, schoolbegeleiders als leraren uit de vergelijking leren.

De Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), de Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO), de Nederlandse en Vlaamse scholen hebben in de beste verstandhouding samengewerkt. Het resultaat van die samenwerking is een boeiende publicatie geworden.

vergelijking (pdf, 2 MB, 100 p.)

naar boven