Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Algemene en sociale vorming - Gezondheidseducatie - Algemeen


Ontwikkelingsdoelen en beroepsgerichte vaardigheden

In opleidingsvorm 3 zijn voor de algemene en sociale vorming ontwikkelingsdoelen vastgelegd. Bij deze ontwikkelingsdoelen horen uitgangspunten. De inhouden van de beroepsopleidingen van opleidingsvorm 3 zijn vastgelegd in opleidingsprofielen.

De ontwikkelingsdoelen voor de algemene sociale vorming in de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs zijn vastgelegd in het Decreet van 19/07/2002.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.

naar boven

Laatst gewijzigd op: 21/08/2018